Välkommen till "Simrishamn Stadsnät" på Skillinge-Örnahusen!


Fiberanslutningen för Skillinge och Örnahusen är nu beslutad och skall vara fullständigt utbyggd innan januari 2016.

För all ytterligare information om fiber på Skillinge-Örnahusen hänvisas tillInformationen nedan är endast avsedd som arkiv för byalagens och företagareföreningens arbete att få till stånd en utbyggnad.


  •   Grävningarna pågår för fullt på Skillinge-Örnahusen, så du bör beställa så fort som möjligt för att inte "missa tåget". Det kommer att bli betydligt dyrare att fiberansluta i efterhand, jmf t ex vatten och avlopp.

Engångspris för fiberanslutning (inkl moms) är:
(inga löpande "nätavgifter" etc tillkommer)

  • 13.900 kr (till tomtgräns, gräv själv från fastighetsgräns till hus, 30 cm djup)
  • 15.900 kr (in i fastighet med rotavdr max 45 m från fastighetsgräns)
  • 17.900 kr (in i fastighet utan rotavdr max 45 m från fastighetsgräns)
  • 20.000 kr (in i kommersiell fastighet, exkl moms)

I samtliga priser ingår:
  • Kanalisation
  • Fiber (2 st)
  • Installation med gigabit modem
  • Håltagningen (litet hål genom husväggen)

Ett internetabonnemang på 100 Mb/s kostar från 229 kr/mån.

Mer info om utbudet mm på det öppna stadsnätet samt kontaktuppgifter direkt till IP-Only finns på:Notera speciellt korttidsabonnemanget på 1, 7 eller 30 dagar, där du alltså endast betalar för den period du använder! Det är tjänsteleverantörer T3 och Bredband2 som levererar denna tjänst och priserna är 49:- för en dag, 149:- för en vecka och 299:- för en månad. IPOnly kommer att lägga ut mer information om detta abonnemang på sin webbplats inom kort.

Beställningsblanketter skall ha skickats ut med "snigelpost" av IP-Only till alla aktuella fastigheter, men finns också att ladda ner från denna webbsida (se ovan) samt att hämta i affären 
"Köpmangården Matöppet" på Skillinge.

Skriftlig bekräftelse på gjord beställning kommer att skickas ut av IP-Only efter vecka 24.

Du kan fortlöpande följa lokala utvecklingen på Skillinge-Örnahusen via Facebook-gruppen:En härlig sommar önskar dina fiberambassadörer på Skillinge-Örnahusen !
epost: fiber-skillinge[snabel-a]ornahusen.nu

------------
Disclaimer:
Beställningen görs direkt mellan dig som kund och IP-Only som leverantör. Vi lokala "fiberambassadörer" är på inget sätt sätt ekonomiskt knutna till IP-Only eller kommunen och har inget ansvar för projektet. Vi gör det på helt ideell basis med Skillinge-Örnahusen framtida optimala utveckling som mål.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakgrund

Många fastigheter runt om i landet är anslutna eller är i begrepp att anslutas till ett fibernät för bredbandskoppling till Internet (inkl TV och telefoni). Regeringen har stora ambitioner och Region Skånes och kommunernas gemensamma bolag, SkåNet AB, har skapat anslutningspunkter i alla Skånes tätorter (200+ invånare). Nästa steg är att se till att fibern når ut till alla hushåll och företag också. Region Skånes mål är att 95 % av alla hushåll och företag ska vara fiberanslutna 2020. Med en fiberanslutning till ditt hus får du snabbare Internet (upp till 1000 Mbit/s), billigare telefoni (IP-Telefoni från 0 kr per månad), skarpare Digital-TV och On Demand-filmer (via IP-TV) eller bara nyttja alla de nya TV-tjänster som nu lanseras via webben.

På årsmötet 2013 för Skillinge Leje respektive Örnahusen-Norrekås byalag beslöts att undersöka förutsättningarna för att även göra anslutning här hos oss och en gemensam arbetsgrupp tillsattes för detta.

Vi ser fram emot mot fiberanslutningen som kommer att betyda mycket för hushåll och företag på Skillinge&Örnahusen!
   
Arbetsgruppen "Simrishamns Kommuns Stadsnät på Skillinge&Örnahusen" på uppdrag av Skillinge Leje, Norrekås och Örnahusens Byalag samt Skillinge Företagareförening