Välkommen till "Simrishamn Stadsnät" på Skillinge-Örnahusen!


Fiberanslutningen för Skillinge och Örnahusen är nu beslutad och skall vara fullständigt utbyggd innan januari 2016.

För all ytterligare information om fiber på Skillinge-Örnahusen hänvisas till